Home » » Thiếu Thì Đã Sao?

Thiếu Thì Đã Sao?

Nguyen Hung Cuong | 21:19 | 0 nhận xét
Thiếu Thì Đã Sao?

Rutherford Phillip, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tập huấn và phát triển nhân sự, tác giả quyển Mastering Competency-Based Assessment (Nắm Vững Cách đánh giá Dựa Vào Năng Lực), xuất bản năm 2013, đã san sẻ về những thiếu sót nhỏ và hệ quả của điều đó.Từ một bài thơ cổ

Theo Rutherford, mọi sự vật đều có liên can đến những sự vật khác. Ví dụ, đời sống có mối liên quan đến mùa màng, những gì chúng ta ăn vào hằng ngày có liên quan với những gì được thu hoạch và rộng ra hơn thì mọi việc xảy ra trong một doanh nghiệp đều có liên quan ít nhiều với lý do mà tổ chức ấy tồn tại. Ông dẫn một bài thơ cổ “Vì thiếu một cái đinh”:

Thiếu một cái đinh mà chiếc móng ngựa bị tuột
Thiếu cái móng ngựa mà con ngựa bị đau
Thiếu một con ngựa mà người kỵ sĩ đến chậm
Thiếu người kỵ sĩ mà thông điệp không đến
Thiếu một thông điệp mà trận đấu bị thua
Thiếu một thắng lợi mà vương triều bị đổ

Và mọi chuyện bắt đầu từ thiếu một cái đinh đóng móng ngựa.

Thông điệp của bài thơ là: “Ngay cả sự đổi thay nhỏ nhất trong hành vi của một cá nhân hoặc một nhóm cũng có thể, theo thời kì, tác động đến việc một công ty có thể đạt được các mục đích kinh doanh hay chiến lược của mình hay không”. Ông nêu ví dụ về kế hoạch ở mức chiến lược của doanh nghiệp. Tỉ dụ ở mức 5, là mức hoạt động của các vị trí quản lý cao nhất trong cơ quan, thì ở đó sẽ phải đo lường xem các mục tiêu chiến lược và sứ mệnh của doanh nghiệp có đạt được không. Còn ở mức 1, là mức mà các cá nhân hay nhóm làm việc thì đo lường các mục tiêu chi tiết hơn dành cho chính họ. Theo đó, hầu như mọi việc trong công ty đều can dự với nhau. Những kế hoạch ở mức chiến lược được phân chia nhỏ dần và cuối cùng trình bày trong các hoạt động của cá nhân trong đơn vị, theo thời kì thì những công việc ấy sẽ tương tác đến việc làm cho các mục đích chiến lược của công ty có đạt được hay không.

Viết lại thành một bài thơ mới

Rutherford đã từ định nghĩa nêu trên để đề cập đến tiêu chuẩn năng lực của con người trong một doanh nghiệp và lấy đó làm cơ sở trong đánh giá năng lực của mỗi cá nhân. Ông nêu ví dụ: một người làm việc ở mức 2 trong một doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ quản trị kế hoạch dự án với các mục đích dự án đã được xác định, và phải giám sát những hoạt động trong dự án. Qua thí dụ này, ông nêu nhận xét là: không phải chỉ cần đánh giá những kỹ năng và tri thức mà còn cần coi xét cả những bối cảnh lúc đánh giá.

Việc đánh giá này có thúc đẩy gì với các tiêu chuẩn trong huấn luyện viên chức không? Câu trả lời của ông là khi nhân viên được huấn luyện xong và quay về với công việc thì họ không còn được kiểm tra theo tiêu chuẩn huấn luyện mà sẽ theo kết quả công tác. Lúc đó năng lực được lấy làm cơ sở cho việc dự đoán sự thành công trong tương lai của nhân viên. Tương tự vậy, khi một ứng viên bên ngoài đến tìm việc thì các đề xuất về năng lực cho công tác đang tuyển là quan trọng. Do chỉ có thể dựa vào thông báo dĩ vãng công việc của người tìm việc để dự báo thành công tương lai nên việc hiểu rõ bối cảnh, thuộc tính của các mục tiêu công tác trong phạm vi bổn phận ứng cử viên là rất cần thiết. Các tiêu chuẩn năng lực được viết ra là cho các mục tiêu nơi làm việc, không phải cho đào tạo. Chính thành thử, Rutherford đã viết lại bài thơ cổ cho vấn đề ông đang đề cập:

Thiếu một kỹ năng, làm hụt một năng lực
Thiếu một năng lực, làm mất một khách hàng
Thiếu một khách hàng, làm đơn hàng bị mất
Thiếu một đơn hàng, làm hợp đồng bị hủy
Thiếu một hiệp đồng, làm dự án bị dừng
Thiếu một dự án, làm chương trình đứt đoạn
Thiếu một chương trình, làm mục đích không đạt
Thiếu một mục đích, làm chiến lược dở dang
Thiếu một chiến lược, làm đơn vị thất thế
Thiếu sự thành công, và CEO xuất phát
Và mọi chuyện khởi đầu từ thiếu một kỹ năng.

Trương chí Dũng, Giám đốc R&D, cơ quan L&A
Sưu tầm: đơn xin mất việc hay
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Vinatest - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang